Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Kerttu Saalasti Instituutti on Oulun yliopiston kansainvälinen tutkimusinstituutti, joka tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa mikroyrityksistä ja niiden toimintaedellytyksistä.

Instituutilla on kolme tutkimusryhmää, jotka keskittyvät mikroyrittäjyyteen, tulevaisuuden tuotantoteknologioihin ja alueelliseen erinomaisuuteen. Instituutissa on töissä nelisenkymmentä henkilöä, joihin kuuluu instituutin johtaja ja professori Matti Muhos sekä neljä dosenttia, 14 väitellyttä ja muita tutkijoita sekä koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijoita.

Instituutti tuottaa kansainvälisesti vaikuttavaa tietoa ja vastaa mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tehtävästä.

– Meidän historiasta ei voi puhua ilman, että puhuu Kerttu Saalastista, kertoo Muhos.

Tänä vuonna 22 vuotta täyttävä instituutti on nimetty kansanedustaja ja opetusministeri Kerttu Saalastin mukaan, joka toimi myös Nivalan kunnallisvaltuustossa. Saalasti vaikutti keskeisesti Oulun yliopiston perustamiseen ja uskoi sen tieteellisen tutkimuksen olevan merkittävää niin alueellisessa, valtakunnallisessa kuin kansainvälisessäkin mielessä.

– Ilman Saalastia yliopiston perustaminen olisi voinut jäädä toteutumatta. Yliopiston perustamista Pohjois-Suomeen myös vastustettiin aikanaan voimakkaasti, Muhos jatkaa.

Instituutin sijainniksi valittiin Saalastin kotipaikka Nivala, sillä Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kunnat olivat aloitteellisia yliopistollisen tutkimus- ja koulutustoiminnan käynnistämisessä. Kunnat näkivät sen alueen kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän monipuolistumisen kannalta välttämättömänä investointina tulevaisuuteen.

– Teollisuuskylässä on äärimmäisen hyvä kehittämisen meininki. Alueella on lukuisia aktiivisia yrityksiä, tilat ovat loistavat ja yhteistyö toimii, Muhos kertoo.

Instituutti toimii alueen mikroyritysten kestävän ja uudistuvan liiketoiminnan puolesta sekä tekee tutkimusta kansainvälisellä tasolla kehitysorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa. Kanavoitu rahoitus on tuottanut uutta elinvoimaa alueella ja vaikuttanut niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin tutkimus- ja koulutustoiminnallaan.

Lue lisää oulu.fi


Jaa sivu eteenpäin