Vastuullisuus Teollisuuskylässä

Ympäristö, jossa toimimme on meille elinehto. Omistajan ja sidosryhmien huomioiminen ohjaa liiketoimintaamme. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden toiminta mahdollisimman taloudellisesti ja joustavasti. Vastuullisuus on kiinteä osa Nivalan Teollisuuskylä Oy:n toimintaa. Vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet perustuvat vuosisuunnitteluun.

Sosiaalinen vastuu

Jokainen asiakas on tärkeä. Olipa sitten kyseessä asiakkaan toimitilojen vuokraus, rakentaminen tai käytössä olevien tilojen laajennus, toimintamalli on kaikissa tapauksissa samanlainen.

Hyväntekeväisyyskohteet vaihtelevat vuosittain. Tuki suuntautuu pääasiassa lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä tavoitteellisesti urheileville nivalalaisille yksilöille ja yhteisöille. Sosiaalista eriarvoisuutta ja syrjäytymistä ehkäisevää työtä tuetaan eri järjestöjen kautta.

Oppilaitosyhteistyötä tehdään peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Tärkeä osa työtä on yhtiön TKI-ympäristössä tehtävä nuorten työelämään perehdyttäminen ja monipuolinen yhteistyö Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kanssa.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu pohjautuu liiketoimintastrategiaan, toimintasuunnitelmaan ja erikseen laadittuun kiinteistöstrategiaan. Jatkuva vuoropuhelu asiakkaiden kanssa mahdollistaa investointien suunnittelun vuosiksi eteenpäin.

Pitkä historia ja kokemus erilaisista rakennus- ja kiinteistökehityshankkeista ovat tehneet Teollisuuskylästä vakaan toimijan.

Erinomainen keskusteluyhteys omistajan kanssa mahdollistaa tarvittaessa nopeat investointipäätökset.

Ympäristövastuu

Rakennettujen kiinteistöjen elinkaari on pitkä. Erilaiset saneeraustoimenpiteet mahdollistavat kiinteistöjen pitkän käyttöiän, joka pienentää ympäristön kuormitusta.

Uudiskohteita suunniteltaessa asiakkaan tuotantoprosessi on keskiössä. Etsimme jatkuvasti tehokkaampia tapoja hyödyntää näistä prosesseista syntyvä hukkalämpö mahdollisimman tarkoin. Vanhemmissa kiinteistöissä on siirrytty led-valaistukseen sähköenergian kulutuksen minimoimiseksi.

Teollisuuskylän rakennukset lämmitetään uusiutuvalla kotimaisella energialla. Lämpö tuotetaan puhtaasti kotimaisista energialähteistä, joista 80 prosenttia on erilaisia sivuvirtoja.

Tulevaisuudessa teollisuuskylässä toimivat yritykset pääsevät hyödyntämään toiminnassaan sataprosenttisesti puhtaasti tuotettua aurinkoenergiaa. Alueelle rakennetaan 10 000 kaksipuolista aurinkoenergiapaneelia.

Tutustu Nivalan Teollisuuskylään

Nivalan Teollisuuskylä on yksi Suomen suurimmista ja elinvoimaisimmista teollisuuskylistä. Me rakennutamme ja vuokraamme yrityksille teollisuus- ja toimitiloja, hallinnoimme kehittämishankkeita sekä tuotamme elinkeinopalveluita yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Lue lisää