Mecaplan Oy

Tuotekehityksen ja teknisen suunnittelun palveluyritys Mecaplan Oy tarjoaa kattavat suunnittelupalvelut useille teollisuudenaloille muun muassa sähkö-, energia-, koneenrakennus-, medical- ja marine-teollisuudelle.

20-vuotissyntymäpäiviään viettävän yrityksen koti on Nivalassa. Toimipisteitä on neljällä muulla paikkakunnalla. Mecaplan työllistää 35 henkilöä, joista 12 työskentelee Nivalan teollisuuskylässä.

“Pitkäaikaiset, työlleen omistautuneet työntekijät ovat Nivalan tunnusomainen piirre, mitä arvostamme suuresti. Nivalasta löytyy meille tärkeä tutkimus- ja kehitysympäristö, teemme yhteistyötä esimerkiksi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kanssa”, Mecaplan Oy:n toimitusjohtaja Henri Kneckt kertoo.

Nivalan Teollisuuskylä on Knecktin mukaan aktiivinen tilojen ja palveluiden kehittämisessä, luoden yritykselle luontaisen ja vaivattoman ympäristön toiminnalleen. Monipuolinen teollisuus on Teollisuuskylän selkeä valttikortti. “Meillä – kuten varmasti valtaosalla alueen yrityksistä – on alihankkijoita teollisuuskylässä. Tämä helpottaa yhteistyötä eri alojen yritysten välillä. Yhdestä keskittymästä löytyy niin paljon eri alojen osaamista, että yhteistoiminta on hyvin saumatonta”, Kneckt kiittelee.

Lue lisää mecaplan.fi