Webinaarin vinkeillä kohti hiiliviisasta teollisuuskylää

ARVO-hanke järjesti 18.5. webinaarin, jonka teemoina olivat kiertotalous ja hiiliviisaus. Webinaarin puheenvuoroissa käsiteltiin kattavasti, miten hiiliviisautta voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa sekä millaisia toimenpiteitä ja tukea on saatavilla yrityksen energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Lisäksi webinaarissa kerrottiin ARVO-hankkeen tuloksista koskien jäte- ja energiaselvitystä Nivalan teollisuuskylässä. Esitykset herättivät kuulijoissa mielenkiintoa, sillä kysymyksiä esitettiin runsaasti.

Janne Hietaniemi NIHAKilta avasi esityksessään ”Hiiliviisaus yritysstrategiassa” kattavasti, millaisia hyötyjä ja mahdollisuuksia hiiliviisaus voi tuoda yrityksen toimintaa.

– Tavoitteena on tarjota jokaiselle vähintään yksi konkreettinen ajatus tai idea, miten hiiliviisauden voi muuttaa rahaksi.

Macon Oy:n erityisasiantuntija Sanna Taskila kertoi, miksi yrityksen hiilijalanjälki kannattaa selvittää, miten se käytännössä tehdään sekä mitä hyötyjä sen laskemisesta on.

– Hiilijalanjäljen huomiointi on pieni, mutta tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa: Tulevaisuudessa sen tiedostaminen tulee olemaan osa kaikkien yritysten arkea ja osalle se on sitä jo nyt.

Motivalta Tomi Kiuru havainnollisti esityksellään, miten yritysten energiatehokkuutta on mahdollista parantaa.

– Motiva-mallin energiakatselmus on ohjeistettu ja puolueeton tapa kartoittaa energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet. Se on ainoa virallisesti hyväksytty malli, jolle on mahdollista saada valtion energiatukea.

Ilkka Hippinen Motivalta avasi esityksessään, miten yritykset voivat hyödyntää Teolliset symbioosit Suomessa (FISS) -toimintamallia sekä materiaalitoria ja mitä hyötyjä materiaalikatselmuksella voidaan saavuttaa yrityksessä. Lisäksi Hippinen esitti tiivistetysti, mitä muutoksia muuttuva jätelaki tuo yrityksille.

 

Lähde mukaan teollisuuskylän Roskasakkiin!

ARVO-hankkeen yhtenä tavoitteena on tehostaa kierrätystä Nivalan teollisuuskylän alueella. Tätä varten on lanseerattu Nivalan teollisuuskylän ”Roskasakki”, jonka toimijaksi valikoitui kilpailutuksen kautta Vestia Yrityspalvelut Oy. Webinaarin esityksessä he esittelivät omaa toimintaansa.

Vestia Yrityspalvelut tarjoaa alla olevan hinnaston mukaisesti jätehuollon palveluita teollisuuskylän yrityksille. Mitä enemmän yrityksiä lähtee mukaan ”Roskasakkiin”, sitä edullisemmin jätehuolto järjestyy. Vestia Yrityspalvelut kontaktoivat mukaan lähtevät yritykset ja jokaisen kanssa laaditaan räätälöity paketti yrityksen tarpeisiin. Astiakeräyksen lisäksi löytyy myös muita vaihtoehtoja ja yritykselle etsitään parhain ratkaisu tarpeisiin nähden. Yritys myös itse valitsee, mitkä jätejakeet otetaan sopimukseen mukaan. ARVOn ajatuksena on, että mieluummin ensin vähän liikaa eri astioita, kuin liian vähän. Kun jokaiselle jakeelle on oma astia, tulee jätteet paljon helpommin lajiteltua.

 

Jäte Astia, l Hinnat sis. €, 1-5 asiakasta €, 6-10 asiakasta €, 10+ asiakasta
Poltettava sekajäte 660 Käsittely ja kuljetus 10,82 9,9 9,2
Muovi 660 Käsittely, kuljetus ja astia 5,42 4,9 4,5
Pahvi 660 Käsittely ja kuljetus 4,94 4,49 4,19
Paperi 240 Käsittely, kuljetus ja astia 0 0 0

 

Kysy lisätietoja ja lähde mukaan ”Roskasakkiin” ottamalla yhteyttä Vestia Yrityspalvelut Oy raimo.seppala(at)vestiayrityspalvelut.fi tai puhelimitse 050 453 0095.

Webinaarin tallenne ja esitysmateriaalit

Webinaarin tallenne

Webinaarin avaus ja ARVO-hankkeen esittely
Hiiliviisaus yritysstrategiassa – Janne Hietaniemi, NIHAK ry
Hiilijalanjäljen laskenta – Sanna Taskila, Macon Oy
Yritysten energiatehokkuus – Tomi Kiuru, Motiva Oy
Jätelain uudistus, materiaalikierrot ja materiaalitehokkuus – Ilkka Hippinen, Motiva Oy
Yritysesittely – Raimo Seppälä, Vestia Yrityspalvelut Oy

Webinaarin puhujat ja ARVO-hankkeen henkilöstö vastaavat mielellään esityksistä heränneisiin kysymyksiin. Puhujien yhteystiedot löytyvät heidän esitystensä lopusta.

ARVO-hankkeen yhteystiedot

Ulla Lehtinen, projektipäällikkö, ulla.lehtinen(at)oulu.fi, 050 476 1624
Jouni Kolvanki, asiantuntija,  jouni.kolvanki(at)nihak.fi, 050 3223 128
Jenna Finnilä, projektitutkija, jenna.finnila(at)oulu.fi, 046 923 4499