UuLops-hanke tuo työelämän taidot tutuiksi lukiolaisille

Nivalan lukiolaisten ajatuksia Kesätöitä lukiolaisille -pilotoinnista.

Uuden osaamisen lukiot vastaavat muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin lisäämällä yhteistyötä yrittäjien kanssa.

UuLops-hankkeen tiimoilta Nivalan lukiolaiset ottivat rohkeasti yhteyttä paikallisiin yrittäjiin ja tiedustelivat kesätyöpaikkoja.

Pilotoidussa mallissa lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat lähestyivät yrittäjiä Kesätöitä lukiolaisille -kysymysten kera:

1) Onko yrityksessä tarjolla kesätöitä lukiolaisille?
2) Millaista osaamista yritys tarvitsee? Entä tulevaisuudessa?
3) Olisiko yritys kiinnostunut pienistä yhteistyöprojekteista lukion kanssa ensi lukuvuoden aikana?

– Tavoitteena oli kohtauttaa lukion opiskelijat ja yrittäjät sekä madaltaa lukiolaisten kynnystä tiedustella kesätyö-, harjoittelu- tai työpaikkaa paikallisesta yrityksestä, kertoo lukion opinto-ohjaaja Heidi Kiistala.

Tehtävästä innostui 47 lukiolaista. He ottivat yhteyttä 22 paikalliseen yrittäjään henkilökohtaisesti, puhelimitse tai vierailivat yrityksessä.

Yrityksistä neljä tarjosi kesätöitä ja yksi piti kesätyötä mahdollisena. Lähes puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä oli kiinnostunut yhteistyöstä lukiolaisten kanssa. Yritysten kuvaamia tulevaisuuden osaamistarpeita hyödynnetään elinkeinoelämäyhteistyön sisältöjen kehittämisessä.

Lukiolaisten mielestä yhteydenotto yrityksiin oli helppoa, jännittävää, hauskaa, mukavaa ja mielenkiintoista.

Kiistala on tyytyväinen UuLops-hankkeen saavutuksiin.

– Tämä kannatti pilotoida. Tehtävä toi yrittäjät ja lukiolaiset tutuiksi ja lähemmäksi toisiaan. Toihan se tietoa myös mahdollisista kesätyöpaikoista. Kehitetty uusi toimintamalli on elinkeinoelämän merkittävä kädenojennus lukioille.

Vastaava kysely tehdään myös ensi vuonna. Pilotoinnin lisäksi yksi ykkösten ryhmä osallistui ToTyk-hankeen kanssa toteutettuun Scanfilin etäyritysvierailuun.

UuLops-hankkeessa opettajat ovat yhdessä opiskelijakunnan edustajien kanssa ideoineet uuteen opetussuunnitelmaan kahden opintopisteen Työelämän taitoja -opintojakson. Siihen sisältyy vähintään 38 tunnin työskentely jossakin yrityksessä lukion loma-aikana. Työstä tulee toimittaa työtodistus ryhmänohjaajalle. Lisäksi opiskelija kirjoittaa työskentelystä raportin. Opintoihin voi sisällyttää kahden opintopisteen verran korkeakoulujen tarjoamia opintokokonaisuuksia.

– Opintojakso on hyvä jatko kevään pilotille, Kiistala sanoo. Ensi vuonna ykköset pääsevät toteuttamaan uutta opintojaksoa.

UuLops-hankkeen pilotointiin osallistuivat lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat, asiantuntijaopettajina lehtorit Heidi Kiistala ja Aino Kurtti sekä hanketoimijoista Nivalan Teollisuuskylä Oy:n kehitysjohtaja Kari Kutuniva ja projektityöntekijä Jenni Juola NIHAKilta.

Uusi toimintamalli jaetaan UuLops-hankkeen lukioihin edistämään yhteistyötä elinkeinoelämän, lukiolaisten, paikallisten yrittäjien ja yritysten kanssa.

Nivalan kaupungin hallinnoimassa kaksivuotisessa ESR-hankkeessa on mukana yhdeksän lukiota, Oulun yliopisto Kerttu Saalasti Instituutti, Centria AMK, Nivalan Teollisuuskylä Oy, NIHAK, Haapaveden-Siikalatvan seutu ja ELY-keskus.

 

Lisätietoja:
UuLops – Uuden osaamisen lukio, Nivalan lukio, projektipäällikkö Leila Rahkonen-Navia puh. 040 344 7397.
Nivalan Teollisuuskylä Oy, kehitysjohtaja Kari Kutuniva puh. 040 542 5669.

Teksti Elisa Kujala
Kuva Nivala lukio