Tulevaisuuden lukiossa korostuu yhteistyö lukioiden, korkeakoulujen ja yrittäjien kesken

– Uuden osaamisen lukiot tarjoavat opiskelijoille erinomaiset mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen sekä edistävät työllistymistä alueemme yrityksiin, sanoo UuLops-hankkeen projektipäällikkö Leila Rahkonen-Navia.

Uuden osaamisen lukiot vastaavat muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin lisäämällä elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyötä. UuLops-hanke kannustaa lukiolaisia kehittämään yrittäjyystaitoja ja hakeutumaan korkeakouluopintoihin. Sitä edesauttaa sujuva yhteistyö ja vahva verkosto lukion, yritysten ja korkeakoulujen välillä.

– Lukiolaiset pitää saada oivaltamaan, miten huippuhyviä ja kansainvälisiäkin työpaikkoja koulutetuille nuorille on tarjolla kotipitäjässä. Alueen yritykset tarvitsevat hyvinkoulutettua työvoimaa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Leila Rahkonen-Navia Nivalan lukiosta.

UuLops – Uuden osaamisen lukio -hankkeen päätoteuttajana on Nivalan kaupunki ja sitä kautta Nivalan lukio. Nivalan Teollisuuskylä on osatoteuttajana hankkeessa.

Lukiolain muutokset haastavat harvaan asutun pienyrittäjävaltaisen alueen, jossa korkeakoulujen pääkampukset ovat kaukana ja lukioiden väliset etäisyydet ovat pitkiä.

Nivalan lukio tunnetaan yrittäjäpainotteisista opinnoistaan. Yrittäjyyteen keskittyviä opintoja suorittaa kuitenkin vain tietty opiskelijaryhmä. Työelämään tutustumisjaksojen, yritysvierailujen ja yrittäjien kouluvierailujen myötä yrittäjyyskasvatus laajenee hankkeen myötä kaikkiin oppiaineisiin.

Opettajien täydennyskoulutuksella edistetään opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaamisen, muuttuvan toimintaympäristön ennakoimisen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamista.

Viime syksynä alkaneessa hankkeessa on tähän mennessä kartoitettu olemassa olevia hyviä käytänteitä ja rakennettu yhteistyöverkostoa.

– Yhteistyö on hankkeen voimavara ja vahvuus. Keskustelua käydään eri tahojen kanssa. Korona on hidastanut niin opettajien kuin opiskelijoidenkin hankekeskustelua, Rahkonen-Navia toteaa.

Hanke tähtää lukioiden, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyön toimintamalliin, joka pilotoidaan seuraavan kahden vuoden aikana. Muun muassa korkeakoulut kartoittavat lukiolaisille soveltuvia korkeakouluopintoja ja edelleen kehittävät toimintaansa lukioyhteistyötä mahdollistavaan suuntaan.

Nivalan kaupungin hallinnoimassa kaksivuotisessa ESR-hankkeessa on mukana yhdeksän lukiota, Oulun yliopisto Kerttu Saalasti Instituutti, Centria AMK, Nivalan Teollisuuskylä, NIHAK, Haapaveden-Siikalatvan seutu ja ELY-keskus.

 

Lisätietoja:
UuLops – Uuden osaamisen lukio, projektipäällikkö Leila Rahkonen-Navia puh. 040 344 7397.
Nivalan Teollisuuskylä Oy, kehitysjohtaja Kari Kutuniva puh. 040 542 5669.