Seutuseminaarin antia: Nyt korostuu vihreä rakentaminen – Koronakriisin elvytysraha saadaan käyttöön yrityslähtöisillä hankkeilla

Seutuseminaari tarjosi alueen päättäjille ja kuntien viranhaltioille paljon uutta ja ajankohtaista tietoa. Hiilineutraalisuuden tavoittelu on noussut keskeiselle sijalle ELY-keskuksen toiminnassa, totesi ylijohtaja Jonas Liimatta ELY-keskuksesta.

 

Teknologiakeskus Nitekiin kokoontui tiistaina 27.10. Nivalan-Haapajärven seudun päättäjiä, kuntien viranhaltioita sekä P-P:n ELY-keskuksen ja TE-toimiston edustajia seutuseminaariin. Teemoina olivat yritysten ja työllisyyden koronatilanteen jälkeinen elpyminen sekä osaavan työvoiman saatavuus.  Esillä olivat myös liikenneväyläinvestoinnit ja joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen.

 

Timo Mäkikyrön esittelemässä kartassa näkyy, että alueen valtateillä 27 ja 28 on tehty runsaasti päällystystöitä kuluneen kesän aikana.

Seutukunnan näkymiä avannut Nihakin toimitusjohtaja Toni Krankkala totesi, että alueella väki vähenee.  Asukkaita on 27 777. Se on 300 vähemmän kuin viime vuoden  lopussa.

-Yritysten määrä kuitenkin alueella kasvaa. Positiivista on se, että koronarahaa on tullut tasaisesti seutukunnan paikkakunnille ja rahoituksen piiriin on saatu uusia yrityksiä.

Työttömyys seutukunnan alueella on hiukan noussut vuoden aikana, mutta on maakunnan keskiarvoa alhaisemmalla tasolla.

Pyhäjärven kaupunginjohtaja, seutuhallituksen puheenjohtaja Henrik Kiviniemi oli huolissaan alueen sisäisten erojen kasvamisesta ja osaavan työvoiman saatavuudesta. Tavoitteena on syventää kumppanuuspohjaista yhteistyötä kuntien ja hallinnon kesken.

Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu toi yrittäjien viestiä työvoimapulasta.

-Paikkakunnalla on myös työttömyyttä. Miten työllistymistä voitaisiin edistää yhteistyössä? Osa yrityksistä hakee nyt työvoimaa ulkomailta.

Ylijohtaja Jonas Liimatta totesi hiilineutraalisuuden nousseen keskeiseksi ELY-keskuksen toiminnassa.

-Vihreä rakentaminen korostuu. Alueella on käynnistymässä muun muassa 10 uutta tuulivoimahanketta. ELY-keskuksesta on haettavissa rahoitusta monenlaisiin ympäristöä
ja vesistöjä parantaviin toimiin, Liimatta sanoi.

Koronatilanteessa korostuu vesihuollon varautuminen. Hituran kaivoksen sulkeminen etenee, samoin Pyhäsalmen kaivosalueen kaava-asiat. Alueella on meneillään useita vesien hoito- ja kunnostushankkeita.

Johtaja Petri Keränen ELY-keskuksesta totesi koronapandemian rajoituksineen heikentävän yritysten toimintaedellytyksiä. Hän rohkaisi yrityksiä kasvuun, kehittämiseen ja uudistumiseen.

-Keskeisiä elpymisrahoituksen teemoja ovat viennin edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, osaamisen kehittäminen sekä vihreä elpyminen. Koronakriisi jakaa maailman globaalit markkinat uudelleen. Ne, jotka ovat nyt myymässä maailmanmarkkinoilla, menestyvät.

Elinkeinoelämän kehittämiseen on tullut ja on tulossa monenlaista koronakriisin alueellista elvytysrahaa, EU-pikarahaa ja elvytyspakettia.

ELY-keskus järjestää kuntien johdolle seminaareja yhdessä TE-toimiston kanssa Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa säännöllisesti. Teknologiakeskus Nitekissä tiistaina pidetyssä seminaarissa tapasivat johtaja Petri Keränen P-P:n ELY-keskuksesta, NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala, Nivalan Teollisuuskylän toimitusjohtaja Harri Poranen ja kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu.

-Nyt tarvitaan yrityslähtöisiä hankkeita, että raha saadaan käyttöön, Keränen totesi.

Johtaja Timo Mäkikyrö ELY-keskuksesta avasi seutukunnan alueella jo tehtyjä ja suunnitteluvaiheessa olevia tieverkon parannuksia.

-Merkittävin parannustyö vuonna 2021 on kantatien 58 kunnostus Reisjärven ja Haapajärven välillä. Alueella on lukuisia kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen tähtääviä hankkeita, joiden toteutus on viivästynyt vuosia tienpidon niukan rahoituksen vuoksi.