Metallien 3D -valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab)

Tavoitteet

eu-liputHankeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio -kokonaisuuden ja siihen liittyen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja näin edesauttaa alueen teollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Hankkeen investointiosuudessa Nivalan Teollisuuskylä Oy:n omistukseen hankittiin metallien 3D-tulostuslaite ja hankeen kehitysosuus painottui laitehankinnan toteuttamisen ja laiteella tehtävään soveltavaan tutkimukseen ja demonstraatioihin. Painopisteenä tutkimuksessa on laiteen mahdollistamat erikoismateriaalit sekä tekniikan soveltuvuus ja kustannustehokkuus alueen tuotteiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa pääasiallisena ja täydentävänä valmistusmenetelmänä.

Tulokset

Hankittava metallien 3D-tulostuslaite mahdollistaa sellaisten kappaleiden suunnittelun ja valmistamisen, joita on lähes mahdoton valmistaa muilla valmistusmenetelmillä, kuten esim. sorvaus ja jyrsintä. Menetelmä mahdollistaa lähes vapaan osien suunnittelun ja valmistuksen. Esimerkkeinä voidaan mainita kenno- ja verkkomaiset rakenteet, korkkiruuvin muotoiset jäähdytyskanavat, kappaleen sisässä olevat kammiot ja kanavat, jotka voivat olla esim. kartiomaisia, epäsymmetriset osat jne. Laitteisto mahdollistaa myös mekanismien valmistamisen ja useiden osien yhdistämisen yhdeksi osaksi.
Hankeen myötä Nivalaan ELME Studio -ympäristöön rakentui metallista ainetta lisääviin tekniikoihin erikoistunut uusimman teknologian ympäristö, joka tukee myös perinteistä valmistusta. Syntyvä erikoisosaaminen edesauttaa alueen yrityksien viennin kasvua. Koska laite on kokoluokassaan ensimmäinen laatuaan Suomessa, se antaa alueelle liikevaihtoa kasvattavaa kilpailuetua useaksi vuodeksi.

Laitteistot

Hankinnan myötä alueelle tuli TKI-käyttöön teollisuusmittakaavan metallien 3D-tulostuslaitteisto sekä siihen liittyvät materiaalikäsittelylaitteisto ja ohjelmistot. Materiaaleina periaatteessa kaikki hitsattavissa olevat metallit, esim. AISI 316L, Al ja Ti. Tarvittavat oheislaitteistot ovat osien kiillottamisen ja viimeistelyyn liittyvä laitteita sekä materiaalien käsittely-yksikkö.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen metalli- ja konepajateollisuus alihankkijoineen sekä näitä palveleva Nivalassa sijaitseva ELME Studio -kehittämisympäristö ja sen TKI-toimijat.

Aikataulu: 01.01.2016 – 31.12.2019 (4 vuotta)
Budjetti: 1 533 k€, josta investoinnin osuus n. 790 k€ ja kehitysosuus n. 742 k€.
Rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR ja Nivalan Teollisuuskylä Oy (8 %),
Nivalan kaupunki (5 %), Nivala-Haapajärven seutu NIHAK Ry (8 %), ja
Oulun yliopisto – Kerttu Saalasti Instituutti (1 %) ja yritykset (8 %).

Yhteystiedot:
Kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, puh. 0400 392 463, jari.tirkkonen@nivala.fi
Tutkimusjohtaja Antti Järvenpää, puh. 044 555 1633

www.elmestudio.fi, www.nitek.fi,  www.oulu.fi/fmt, www.oulu.fi/ksi, www.nivalanteollisuuskyla.fi