Kurunpuhdossa tehdään tiestön raivaustöitä

Kurunpuhdossa on käynnissä alueen maastotyöt. Puustoa raivataan tiestöä varten. Työt etenevät ripeästi, ja tielinjat alkavat hahmottua. Vierikankaantie on raivattu Haapajärventieltä jo radan varteen saakka.

Teollisuustonteille varatulle 80 hehtaarin alueelle tulee viisi tietä, joiden yhteispituus on kolme kilometriä.

Kurunpuhdon tiet ovat nimeltään Kuparitie, Terästie, Alumiinitie, Vierikankaantie ja Puttausväylä.