Jouni Hautala Nivalan Teollisuuskylä Oy:n rakennuttaja- ja kiinteistöpäälliköksi

Jouni Hautala.

Jouni Hautala on aloittanut Nivalan Teollisuuskylä Oy:n rakennuttaja- ja kiinteistöpäällikön tehtävissä. Teollisuuskylän palvelukseen hän siirtyi Nivalan kaupungin teknisen johtajan virasta, jossa hän toimi lähes 10 vuotta.

Hautalan työnkuvaan kuuluvat rakennuttamisasiat: rakennushankkeiden suunnittelu, ohjaus ja hankkeiden toteutuksen valvonta sekä kiinteistöjen kunnossapidon organisointi.

– Teollisuuskylään on ollut hyvä tulla töihin. Nivalan kaupunkikonsernissa Teollisuuskylä Oy on tärkeä yhtiö. On hienoa olla mukana kehittämässä saman konsernin palveluja. Tavoitteena on tarjota nykyisille ja tuleville asiakasyrityksille toimitiloja.

Teknisen johtajan virassa Hautala keskittyi laaja-alaisesti Nivalan kaupungin rakentamiseen ja sen kehittämiseen. Nyt hän on tyytyväinen, että voi uudessa työssään paneutua selkeästi tehtävän mukaisiin asioihin ja työn kehittämiseen jää enemmän aikaa.

– Monet Teollisuuskylän maankäyttöön liittyvät asiat ovat minulle tuttuja entuudestaan, ja siitä on nyt hyötyä.

Hautalalla on pitkä työkokemus rakennusurakoinnin eri tehtävistä yksityisellä sektorilla.

Nivalan Teollisuuskylä Oy tarjoaa rakennuttamispalveluja myös Nivalan kaupunkikonsernin muille tytäryhtiöille.

– Oikeiden ihmisten löytäminen ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys. Jounin asiantuntemus rakentamisesta ja rakennuttamisesta vahvistaa erinomaisesti organisaatiotamme. Olen erittäin tyytyväinen tähän ratkaisuun, joka osaltaan mahdollistaa asiakasyrityksille paremman palvelun ja mahdollistaa Teollisuuskylän strategisten tavoitteiden toteuttamisen, Nivalan Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Harri Poranen sanoo.