EU-rahaa kannattaa hakea monta kertaa. Todennäköisyys saada rahaa paranee


Hanna Tölli BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:stä, Sami Kaarto Europe Direct -tiedotuspiste Oulun Eteläisestä, Ari Alakangas Nihakista, Marko Aittola Muon Solutions Oy:stä ja Tiina Aittola Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksesta saivat hyviä vinkkejä EU-hakemusten laatimiseen Innovation Manager Finland Oy:n toimitusjohtaja Jerri Laineelta.

 

– EU-rahoitushakemus on laadittava erittäin hyvin ja tuuria tarvitaan matkaan. Kilpailu on kova. Harvoin hakemus menee ensimmäisellä kerralla läpi, sanoi toimitusjohtaja Jerri Laine Innovation Manager Finland Oy:stä.

Hän oli kertomassa Teknologiakeskus Nitekissä EU:n rahoitusmahdollisuuksista ja antoi alueen yrityksille tärkeitä vinkkejä hakemusten laatimiseen.

EU:ssa on paljon erilaisia rahoitusohjelmia, joista tunnetuimmat ovat yritysten tiedossa. Vähemmän tunnettuja rahoitusmahdollisuuksia ei Laineen mukaan osata hakea, koska niistä ei yrityksissä tiedetä tarpeeksi.

– Rahoitusohjelmiin voi olla neljäkin hakua vuodessa. Kun hakemuksen jättää tarpeeksi monta kertaa, todennäköisyys saada rahaa paranee.

Laineen mukaan kilpailu on kova ja arviointiprosessi on epätäydellinen. Hakemusten arvioitsijoiden näkemykset ja osaamistaso yrityksen toimialasta ja teknologiasta vaihtelevat suuresti hausta riippuen. Siksi erittäin hyvänkin hakemuksen mahdollisuus saada EU-rahaa on erittäin epävarma.

– Noin puolet hakemuksista menee läpi jossakin vaiheessa, mutta ei välttämättä ensimmäisellä kerralla. Maat, jotka ovat kehittäneet hakemuksen tekemisen osaamista, pärjäävät rahoitushaussa hyvin. Espanja ja Italia ovat ylivoimaisia.

Hakemusosaaminen on Laineen mukaan kertynyt hakemusten kirjoittajille. Hakemuksessa pitää yksinkertaistaa monimutkaiset asiat ja kertoa ne lukijalle helposti ymmärrettävässä muodossa.

– Perustele ja argumentoi, käytä faktoja ja viittauksia mahdollisimman paljon, vältä toistoa, ammattitermejä ja lyhenteitä sekä pitkiä lauseita ja monimutkaisia sivulauseita, Laine vinkkasi.

Asiantuntijalta hakemuksen laatimiseen menee 1 – 2 kuukautta. Hakemukset ovat yleensä 30 – 60-sivuisia.

EU-rahaa saa Laineen mukaan mille tahansa toimialalle. Pääsääntöisesti voittajat ovat niitä, jotka ratkovat merkittäviä EU-tasoisia ongelmia. Näitä ovat muun muassa uusiutuvaan energiaan ja kustannussäästöihin liittyvät teknologiat ja helposti skaalautuvat palvelualustat.

– Yrityksen kansainvälistymisen tahtotila pitää olla vahva. Radikaali innovaatio, joka poikkeaa alalla olevista kilpailijoista, on eduksi.

Innovation Manager Finland Oy on laatinut onnistuneesti rahoitushakemukset muun muassa alueella toimiville Earthpac Oy:lle ja Tracegrow Oy:lle.

– EU-rahaa ei ole helppo saada, mutta kun sitä saa, se on miljoonaluokan rahaa. Meiltä saa asiasta tietoa.

EU-erillisohjelmarahoituksen ajankohtaistilaisuuden järjestivät NetXport-hanke ja Europe Direct -tiedotuspiste Oulun Eteläinen yhteistyössä Innovation Manager Finland Oy:n kanssa.

 

Teksti ja kuva Elisa Kujala