ARVO-hanke kehittää kierrätys- ja energiaratkaisuja

Arvo-hankkeen tiimoilta Jenna Finnilä tutustui ravintolapäällikkö Esko Leppäsen kanssa Ravintola Aitan kierrätys- ja energiaratkaisuihin.

ARVOa yrityksille!

ARVO-hanke tarjoaa yrityksille ilmaiseksi mahdollisuuden kehittää kierrätys- ja energiaratkaisuja.

Hankkeessa asiantuntija tekee alueen yrityksissä kartoituksia, joissa selvitetään yrityksen tilanne materiaalin- ja energiankulutuksen suhteen. Hanke keskittyy Nivalan teollisuuskylässä toimiviin yrityksiin. Yrityksille on lähetetty jäte- ja sivuvirtoja sekä energiankulutusta koskeva kysely, johon toivotaan lisää vastauksia.

Tähän mennessä saatujen vastausten perusteella yrityksiä kiinnostaa yhteinen kierrätyspiste etenkin muoveille. Yritysten sivuvirtojen osalta on pohdittu, voitaisiinko niitä kierrättää nykyistä paremmin ja esimerkiksi saada lisätuloa yrityksille. Tarkoituksena on toteuttaa yhteistyössä yritysten kanssa erilaisia kokeiluja.

Hankkeessa selvitetään muun muassa sähköauton latauspisteen sijoittamista Teknologiakeskus Nitekin parkkipaikalle.

Tammikuun puolivälissä hankkeessa aloitti uusi työntekijä, DI Jenna Finnilä Haapajärveltä. Finnilän tehtävät liittyvät muun muassa yritysyhteistyöhön sekä tiedottamiseen ja viestintään.

ARVO eli vähähiilinen yritysekosysteemi ratkaisuna maaseudun kestävään kasvuun -hankkeen tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja, joilla voidaan sekä pienentää yritysten hiilipäästöjä että luoda samalla taloudellista hyötyä yrityksille.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ja NIHAK ry:n kanssa. Lisäksi hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan kaupunki ja Nivalan kaukolämpö Oy.

 

Lisätietoja:
Jenna Finnilä, Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE. jenna.finnila@oulu.fi, puh. 046 923 4499.
Ulla Lehtinen, Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE. ulla.lehtinen@oulu.fi, puh. 050 476 1624.
Jouni Kolvanki, NIHAK ry. jouni.kolvanki@nihak.fi, puh. 050 3223 128